កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ម៉ែន ភក្តី គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា  បានបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាលើមេរៀន “សង្កេតការវះកាត់គ្រាប់ភ្នែក (សិក្សាលើភ្នែកគោ) និងសង្កេតមើលខួរ ” ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប  អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) វេនព្រឹក និងរសៀល អគារ គួច លៀងហួរ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)។    នៅក្នុងសកម្មភាពបង្រៀននោះ អ្នកគ្រូ ម៉ែន ភក្តី បានលើកយកចំណុចសំខាន់ៗនៃខ្លឹមសារមេរៀនមកបង្ហាញជូនដល់សិស្សានុសិស្សឱ្យបានយល់ដឹងពីគោលបំណងនៃមេរៀន ដំណើរការនានានៃការពិសោធ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងសម្ភារពិសោធសម្រាប់ពិសោធទៅលើការវះកាត់គ្រាប់ភ្នែកគោ និងការសង្កេតមើលខួរ។ លើសពីនេះ អ្នកគ្រូ ម៉ែន ភក្តី បានបង្ហាញពីសម្ភារពិសោធនានាដូចជា កាំបិត ជ្រុញ ថាស ដង្កៀប និងគ្រាប់ភ្នែកគោ។  ការលើកបង្ហាញបែបនេះ គឺអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញពីរបៀបពិសោធ ដំណើរការនៃការពិសោធ និងបានបង្ហាញឱ្យសិស្សស្គាល់ពីសម្ភារនានាសម្រាប់យកទៅពិសោធបានកាន់តែច្បាស់ ហើយក៏ដើម្បីឱ្យសិស្សបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបពិសោធទៅលើការវះកាត់គ្រាប់ភ្នែកគោ និងសង្កេតខួរ។   អ្នកគ្រូក៏បានចាប់ផ្តើមពិសោធទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ព្រមទាំងពន្យល់បន្ថែមអំពីទ្រឹស្តីមេរៀនដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងពេលពិសោធ។ ការពិសោធនេះ បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីដំណើរការវះកាត់គ្រាប់ភ្នែកគោ និងខួរ។  ក្រោយពីបានពិសោធរួចរាល់ សិស្សានុសិស្សបានលើកឡើងជាសំណួរសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូ ហើយអ្នកគ្រូក៏បានពន្យល់បន្ថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្សអំពីទ្រឹស្តីល្អៗ ព្រមទាំងវិធីសាស្រ្ត ពិសោធផងដែរ។ សមាជិកនីមួយៗនៃក្រុមពិសោធមានស្មារតីសហការ និងជួយពន្យល់ណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឱ្យបានស្វែងយល់ និងចេះពីរបៀបពិសោធឱ្យបានគ្រប់គ្នា។ ក្រោយពីពិសោធចប់សព្វគ្រប់សិស្សានុសិស្សមានភាពសប្បាយរីករាយ ដោយបានស្វែងយល់ពីទ្រឹស្តីមេរៀន ព្រមទាំងអនុវត្តពិសោធបានយ៉ាងល្អ ហើយក៏បានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាក្នុងបរិយាកាសរីករាយ។