ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្ត ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨…

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បានរៀបចំការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៅសាខាផ្សារថ្មី…

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរលើកទី២ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

  កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរលើកទី២ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំ សូវ ហុងគុយ ជាន់ទី១៧ អគារ លីម…

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច

​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ មានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយ៉ាងសម្បូរបែប ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ.…

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរលើកទី២ សម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សា ម្យ៉ាងបេក្ខជនដែលជាប់នៅវគ្គជម្រុះជុំទី១ និងវគ្គជម្រុះជុំទី២ នេះ​នឹងយកទៅប្រកួតវគ្គជម្រុះផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ។…

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្ត Mengly J. Quach វគ្គជម្រុះជុំទី១…

ថ្នាក់បឋមសិក្សាធ្វើការប្រកួតតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ. គួច

  កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំឱ្យសិស្សថ្នាក់ទី៤ ទី៥ ទី៦ បានរៀបចំការប្រកួតតែងសេចក្តី ម៉េងលី…

កិច្ចប្រជុំស្តីពីកម្មវិធីប្រគួតគំនូរ និងតាំងពិព័រណ៍ស្នារដៃសិស្ស

  កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីកម្មវិធីប្រគួតគំនូរ និងតាំងពិព័រណ៍ស្នារដៃសិស្ស សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ។…

ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេសលើកទី៣ វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ត

  កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំកម្មវិធីការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេសលើកទី៣ វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ត នៅសាលប្រជុំ ផល គួច នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

ការប្រកួត​អាន​ ​និង​​តែង​អត្ថបទ​​ភាសាខ្មែរវគ្គ​​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

  កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងមកនេះ គណៈកម្មការសាលានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប​ ​អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតអាន និង​​តែង​អត្ថបទ​​ភាសាខ្មែរ​ ​ពានរង្វាន់​ ​ម៉េ​ង​លី​ ​ជេ​.​ ​គួ លើកទី៧…

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៧ វគ្គជម្រុះជុំទី២

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច…

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច

  កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ.…

ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ម៉េងលី ជេ. គួច

  កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បាន​រៀបចំការ​ប្រឡង​សិស្សពូកែ ម៉េងលី ជេ. គួច សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់ទី៩ និង​ទី​១២​ នៅសាលារៀន…