មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា ប្រធានបទ៖ ការសង្កេតពីសរីរាង្គបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា

ការពីថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២​ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ម៉ែន ភក្តី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ ទៅធ្វើការពិសោធន៍ ស្តីអំពី…

ពិធីសម្តែងព្រះធម្មទេសនា ស្តីអំពីការដឹងគុណមាតាបិតា និងគុណគ្រូ

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានប្រារព្ធពិធី​សម្តែង​ព្រះ​​ធម្ម​ទេស​នាស្ដីពី “ការដឹងគុណគ្រូ និងគុណមាតាបិតា” ជូន​ដល់​​ប្អូនៗ​សិស្សា​នុ​សិស្សថ្នាក់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល។ នៅកម្មវិធីព្រះសង្ឃ បាន​សម្តែង​ឱវាទ​អប់រំ​សីលធម៌…

ពិធីប្រគល់ពាន់រង្វាន់ជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំពិធីជ្រើសរើស និងតែងតាំងប្រធាន និងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី រស់ យ៉ាណា…

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០២២ ​កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  បានចាប់ផ្តើមធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីបទបញ្ញត្តិទូទៅ និងសីលធម៌សម្រាប់ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដោយក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

ការប្រឡងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

  ការប្រឡងត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមការណែនាំរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ដោយ​​​រៀបចំតាមបែបបច្ចេកទេសរបស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង ទាំង៦សាខា ដើម្បីធ្វើតេស្ត សមត្ថភាពសិក្សារបស់ សិស្សានុសិស្ស និងវាស់ស្ទង់ ពីកម្រិតចំណេះដឹងដែលទទួល បានពី ការ…

សិស្សថ្នាក់ទី១២ ធ្វើពិសោធន៍ ការបង្កើតគំរូផុស៊ីល

  កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ម៉ែន ភក្តី  បានដឹលនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ ធ្វើពិសោធន៍នៅមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាលើប្រធានបទ ការបង្កើតគំរូផូស៊ីល  ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស នៃអគារ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សិស្សពិសោធប្រធានបទស្តីពី ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន

    កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប      អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) បានរៀបចំការពិសោធក្រោមប្រធានបទ “ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន” ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី៧ ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ…

សិស្សពិសោធ ស្វៀគ្វីអគ្គិសនី

  កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប    អាមេរិកាំង បានរៀបចំការពិសោធមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាក្រោមប្រធានបទ “សៀគ្វីអគ្គិសនី” ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី៧  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង…

ការតេស្តរកប្រភេទក្រុមឈាម

  កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) បានរៀបចំការពិសោធក្រោមប្រធានបទ  “ការធ្វើតេស្តរលប្រភេទក្រុមឈាម” ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ វេនព្រឹក និងរសៀល…

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន

  កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ នូ ស្រីស្រស់ បង្រៀនលើ​មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានលើកយកប្រធានបទស្តីពី ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន ឱ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ វេនព្រឹក​ និងវេនរសៀលធ្វើការពិសោធនៅ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សិស្សពិសោធអំពី សម្ពាធ

  កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ សិទិ្ធ ស៊ីនរត័្ន បង្រៀនលើ​មុខវិជ្ជា​រូបវិទ្យា បានលើកយកប្រធានបទអំពីសម្ពាធ ឱ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ “ វេនព្រឹក​ និងវេនរសៀល ធ្វើការពិសោធន៍…

បទបង្ហាញអំពី អាជីពគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

  កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​វិទ្យាស្ថានខេមអេដ (CamEd) បានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីអំពី “អាជីពគណេនេយ្យ និងសវនកម្ម” ជូន​ដល់​​ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ វេនព្រឹក…

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន

  កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហូ កញ្ញា បង្រៀនលើ​មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានលើកយកប្រធានបទស្តីពី ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន ឱ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ វេនព្រឹក​ និងវេនរសៀលធ្វើការពិសោធនៅ​សាលារៀន…

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់

  កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ចាងហ្វាង និងចាងហ្វាងរង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខាម៉ៅសេទុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ ដើម្បីធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅរបស់សាលា។ បន្ថែមលើពីនេះទៀតចាងហ្វាងបានពន្យល់ពីតួនាទី…

ការសង្កេតមើលទម្រង់គ្រាប់ភ្នែកនៃថ្នាក់ថនិកសត្វ

  កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ តាន់ ថានី គ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជា       ជីវវិទ្យា បានរៀបចំឱ្យសិស្សានុសិស្សពិសោធស្តីពី “ការសង្ដេតមើលទម្រង់គ្រាប់ភ្នែកនៃថនិកសត្ត ” ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ ទី១២ …