ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

កុមារ​មានការ​អភិវឌ្ឍ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ទៅលើ​កាយសម្បទា​ សតិបញ្ញា​ ស្មារតី​ការ​គិត​ សីលធម៌​…

អានបន្ថែម

បឋមសិក្សា

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានកម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់ គ្រប់កម្រិតសិក្សាតាមបែបខ្មែរ…

អានបន្ថែម

អនុវិទ្យាល័យ

ការលូតលាស់​របស់​ប្អូន​ៗថ្នាក់​អនុវិទ្យាល័យ​ គឺជា​ដំណាក់កាល​មួយ​សំខាន់​សម្រាប់​ត្រៀម​…

អានបន្ថែម

វិទ្យាល័យ

សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បាន​យកចិត្ត​ទុកដាក់​បំពេញ​នូវ​បេសកកម្ម​អប់រំ​មួយ​ឈរ​លើ​មាគ៌ា​…

អានបន្ថែម

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះ?

ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់
វីដេអូបន្ថែម

ព័ត៌មានថ្មីៗ

No event found!
No event found!
មើលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់

តើអ្នកចង់​ឱ្យ​កូន​លោក​អ្នក​បាន​ប្រសើរទេ?

បែបបទចុះឈ្មោះ