ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់បឋមសិក្សា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៨

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល (លើកទី២)

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ទិវាពលកម្មអន្ដរជាតិ

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤
ការប្រឡងតែងសេចក្ដី ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី13 ថ្នាក់ទី4 ដល់ទី6

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា